Lakotské rodinné típí Wabiho a jeho dcéry Evky

Wabi je vôbec jedným z prvých priekopníkov táborenia v indiánskom duchu na Slovensku a 
zároveň jeden z troch celoslovensky uznaných náčelníkov. Jeho začiatky siahajú až do 
prvej polovice šesťdesiatych rokov, kedy spolu skamarátmi začínali s táborením v típí pod 
Tatrami. Wabiho lakotské típí, ktoré je na fotografiách bolo prvýkrátpostavené v lete roku 
1989. V roku 1995 sa toto típí pridalo aj s ľuďmi, ktorí v ňom táborili ku skupine Wígmunke 
Oyáte. Pravidelne sa s ním táborilo až do jari roku 1999, kedy sa už zub času na ňom 
podpísal natoľko, že sa stalo pre pohodlné táborenie nepoužiteľným.


Wabi s dcérou Evkou 
vo svojom típí na 
Morave v roku 1993
Wabi s kamarátom Sungem počas zimného táborenia 
v 1993.


V popredí Wabiho típí na 1. Celoslovenskom tábore na Konskej lúke v lete roku 1994. Wabi pri príprave potnej chyžky

 

 

Wabiho típí pri zimnom táborení pod Tatrami v roku 1995


Zimná táborová 
pohoda vo 
Wabiho típí.


Evka a Timo Jedno Pero s Jerrym Bosclairom,Indiánom kmeňa Cupeňo, pred Wabiho típím v roku 1995

Pred raňajkami


Wabi a Sunge na 3. Celoslovenskom tábore v lete roku
   1996 pri rieke Poprad.
Porada u Wabiho, zľava Wabi, Malý Kôň a Timo Jedno Pero

 

Wabi v plnej paráde, 
ako náčelník 4. 
Celoslovenského tábora 
v roku 1997

 

Wabi pri preberaní patchworkovej deky - daru od našich žien na jarnom sneme Wigmunke Oyáte v roku 1999 Ako z filmu. 

 


Wabi aj s osadenstvom svojho típí na tábore, keď toto
    típí naposledy stálo v Máji roku 1999.