Naša filozofia

Veľké Wakhan, zľutuj sa nad nami!
Sme Wígmunke Oyáte a chceme
s posvätnou fajkou kráčať
po „červenej ceste“.
Zľutuj sa nad nami!
Je to ťažké.

Pre väčšinu z nás na začiatku nášho záujmu boli romantické knihy a filmy o amerických Indiánoch. Mnohí z nás roky trampovali a snažili sa vniesť do svojho pobytu v prírode práve tieto indiánske prvky. A preto boli na začiatku nášho snaženia típí a perá vo vlasoch...

Ako sme sa ale postupne dostávali k odbornej literatúre a množstvu informácií, uvedomili sme si, že je to po každej stránke príliš rozsiahla oblasť. Keďže náš záujem bol seriózny, pochopili sme, že ak chceme ísť do hĺbky, musíme sa špecializovať. Špecializovať sa na jednu kultúrnu oblasť, jedno historické obdobie a individuálne aj na konkrétny kmeň.

Naši členovia sa zaujímajú o kultúru amerických Indiánov z oblasti veľkých plání v 19. storočí. Sú medzi nami špecialisti na kmene Lakotov, Šajenov, Kajovov, Vraních indiánov a Čiernonožcov. K nášmu odbornému rastu nám slúži mnoho tradičných aj moderných zdrojov informácií, napr. aj najrozsiahlejšia knižnica odbornej literatúry o kultúre Indiánov veľkých plání na Slovensku, ktorú vďaka knihám vo vlastníctve jednotlivých členov vieme dať dokopy.

Mnohí z nás sú špecialisti na výrobu dobových replík odevov, ozdôb a iných predmetov dennej potreby uvedených kmeňov. Predmety z prírodných materiálov si pôvodnými technikami vyrábame a zdobíme sami, podľa dobových originálov.

Snažíme sa tráviť veľa voľného času spoločne táborením v típí, dobovo zariadených, bez technických vymožeností. Naplňuje nás to radosťou keď môžeme priamo v praxi používať všetko to čo sme si vlastnoručne vyrobili a dobrým pocitom z bezprostredného jednoduchého života v prírode. Takisto sme veľmi radi, že môžeme našim deťom sprostredkovať takýto zážitok v kruhu ich rovesníkov.

Okrem záujmu o materiálnu zložku kultúry Indiánov veľkých plání kladieme veľký dôraz na snahu pochopiť ich duchový svet ako podstatu ich spôsobu života. Veríme, že existuje Niečo posvätné, čo napĺňa všetko okolo nás i nás samotných, čo nás presahuje a ovplyvňuje, čo ľudská myseľ nie je schopná úplne pochopiť, čo je príčinou a podstatou všetkého. Vykonávame preto niektoré obrady pri ktorých sa pridržiavame lakotskej tradície.

Vieme ale, že sa nemôžeme stať Indiánmi (veď prečo aj keď sme Slováci), lebo jedinými a skutočnými nositeľmi indiánskej kultúry sú jedine americkí Indiáni. Podľa uváženia podporujeme perspektívne aktivity zamerané na tradičné aktivity Indiánov v USA.

Snažíme sa kráčať po dobrej červenej ceste, aby sme boli hodní byť príbuznými všetkým ostatným bytostiam. V tomto zmysle sa cítime byť Indiánmi. Chceme si zachovať mnohé z hodnôt, ktoré sme si osvojili od Indiánov. Je to ťažké v dnešnom svete, ktorý vychováva ľudí k povrchnosti, komercii, konzumu, antropocentrizmu, túžbe po kariére, po peniazoch a po pocite moci.

Početnosť a štruktúra našho občianského združenia sa dá porovnať so základnou jednotkou tradičnej lakotskej spoločnosti 19. storočia (odborne nazývanej thiošpaye). Aj u nás základ tvoria rodinné típí, máme náčelníka, strážcov vysvätených fajok, o dôležitých veciach rozhodujú členovia na sneme... Rešpektujeme a vážime si dôležité znaky a insignie Indiánov ako sú orlie perá, čelenky, zdobené košele, posvätné viazanice a vaky. Preto ich nikto u nás nenosí pre zábavu a právo k ich používaniu sa prideľuje členom Wígmunke Oyáte ako pocta za zásluhy.

Vždy sme sa zasadzovali proti komercionalizácii euroindiánskeho hnutia (priekupníctvu, výrobe indiánskych predmetov pre peniaze, komerčné tábory pre deti…), nezúčastňujeme sa komerčných akcií, nevykonávame obrady pre verejnosť, zábavu, zisk, osobnú prestíž, neškolíme „medicinmanov“ ...

V rámci našich časových možností sa snažíme čo najviac podieľať na euroindiánskom hnutí. Preto organizujeme celoslovenské indiánske tábory, stretnutia slovenských Indiánov, tématické výstavy venované kultúre Indiánov veľkých plání, vydávali sme celoslovenský klubový časopis, prekladáme odbornú literatúru, zúčastňujeme sa medzinárodných pow-wow a táborov, udržujeme priateľské kontakty s nám blízkymi ľuďmi a skupinami v zahraničí, ale angažujeme sa aj v ochrane prírody.

Wígmunke Oyáte